VINTERUNDERHÅLLVi förstår att det är mycket viktigt med effektiv och snabb snöröjning och halkbekämpning vid fastigheten under vintertid. Vi kommer överens om vilka områden som ska prioriteras vid snöfall. Vi plogar och halkbekämpar även nattetid vid behov/enl ök.