Våra tjänster

Fastighetsservice


 • Teknisk support.
 • Fastighetsskötsel.
 • Underhållsbesiktningar / planer
 • Av- och inflyttningsbesiktningar.
 • Trädgårdsskötsel.
 • Kontakter med hyresgäster/bostadsrättshavare.
 • Hantering av felanmälningar och jourärenden
 • Information i förvaltningsfrågor.
 • Våningsregister och namnskyltar på dörrar.
 • Meddelanden på anslagstavlor.
 • Lägenhetsunderhåll.
 • Tillsyn och skötsel av allmänna utrymmen
 • Funktionskontroll av värmecentral
 • Smörjning av lås och gångjärn
 • Rapportering av eventuella fel och brister
 • Vinterunderhåll


Teknisk förvaltning


 • Proaktivt stöd i den långsiktiga planeringen för fastigheten.
 • Upprätta och följa en underhållsplan för fastigheten.
 • Planera underhåll av mark och byggnad.
 • Se till att driften av fastigheten löper på enligt plan.
 • Hålla kontakt med entreprenörer för exempelvis vinterunderhåll, lokalvård, fastighetsskötsel, sophämtning och renoveringsprojekt.
 • Hantera kontakten med boende och skadeärenden.
 • Kontrollera att leverantörer sköter sig.

Trädgårdsskötsel

 • Gräsklippning och ogräsrensning
 • Häckklippning och trädvård
 • Trädgårdsstädning och vårstädning
 • Tillsyn av lekplats
 • Lövborttagning

Måleri

Vi kan hjälpa dig med olika typer av måleriarbeten både invändigt och utvändigt. Vi har kunskap om och erfarenhet av både nymålning och ommålning invändigt och fasadmålning och vet vad som krävs för att jobbet ska bli utfört på rätt sätt.