FASTIGHETSSKÖTSEL

Vi övervakar och sköter fastighetens drift och system, i stort som smått. Det vanligaste är att fastigheten fullronderas 1 – 2 gånger i veckan, för att tidigt upptäcka fel eller brister som annars på sikt kunnat ge upphov till mer allvarlig skada och kostnad. Om tätare eller glesare tillsynsintervaller önskas anpassar vi oss naturligtvis helt efter detta.

Vid fullronderingarna kontrolleras undercentraler, värme, ventilation, samt alla övriga för fastigheten viktiga system och funktioner. Våra driftkort i både UC som fläktrum fylls i av besökande tekniker. Felaktiga driftvärden justeras.

Vi ombesörjer dagligen inkomna felanmälningar under alla vardagar. Under dagliga besök åtgärdas även upptäckta småfel som byte av ljuskällor, justering av lås/dörrar samt förekommande fastighetsskötarsysslor.