TEKNISK FÖRVALTNING


Vi erbjuder också den viktiga förvaltartjänsten, oftast i mycket nära samarbetemed våra uppdragsgivares styrelser eller ledningsgrupper. Här avlastas styrelsen eller ledningsgruppen genom att vi bl.a. ombesörjer:


  • Revidering/framtagning av aktuella underhållsplaner.
  • Handläggning av försäkringsärenden, fastighetsskador och entreprenader.
  • Projektledning och uppföljning av externa entreprenader.
  • Bevakning av intervaller för stamspolning, ventilations- och OVK-justeringar.
  • Rådgivning och åtgärdsplanering rörande kort- och långsiktigt underhåll.