TRÄDGÅRDSSKÖTSEL OCH GRÖNYTOR


Vi tar hand om era grönytor och växtligheter! Exempel på moment vi gärna sköter åt er:           

  • Klippning och allmän skötsel av gräsytor
  • Klippning, ansning och beskärning av buskar och träd
  • Komplettering och nyanläggning av gräsytor, planteringar och häckar
  • De flesta typer av anläggnings- och trädgårdsarbeten.
  • Översyn av lekplatser


Rensning av hängrännor

Visste du att en överfylld hängränna gör att vattnet rinner över och kan skada din fasad och orsaka fuktskador? Detta är ett problem vi sett hos många av våra kunder. Därför kommer vi från och med 2024 att erbjuda rensning av era hängrännor, så att vattnet tryggt kan rinna ner i stenkistan i fortsättningen.


Tänk på att löv, barr, mossa och massa annat organiskt material fyller hängrännorna löpande under året så även rensning bör ske löpande.